Σιλανσιέ H/Z
Home Up

 

 

Up
Γενικές Πληροφορίες
Ηχόμετρα / όργανα
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μετρήσεων
Σεμινάρια
Βιβλία
Φωτογραφίες
Συνδέσεις (Links)
Επικοινωνία
Βληματοδόχοι
Οδοστρώματα

 

Υπό  κάθε ένδειξη "PDF" υπάρχει :           (πλήρες φυλλάδιο σε PDF Μορφή)

Υπό  κάθε ένδειξη "TXT" υπάρχει :           (μόνο το ΚΕΙΜΕΝΟ των φυλλαδίων)

    

 

Ανάλογα των απαιτήσεων ηχομείωσης του αγωγού καυσαερίων του Η/Ζ και του διαθέσιμου χώρου, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τα αντίστοιχα σιλανσιέ, πολύ μεγάλης ηχομονωτικής αξίας (έως -70dB)

 

 

Σιλανσιέ εξατμίσεων Η/Ζ & λεβήτων & Φυσητήρων

 

 

 

        PDF-MORFEAS                  

 

        TXT-MORFEAS

 

 

 

 

 

 

 

         

 

σιλανσιέ για Η/Ζ  (μήκος= 1,25m Φ400mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σιλανσιέ για Η/Ζ  (μήκος= 2,50m Φ800mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δύο μεγάλα σιλανσιέ φορτωμένα έτοιμα πρός παράδοση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σιλανσιέ για Η/Ζ  2MW   (μήκος= 3,50m Φ1200mm)

 

 (λόγω του περιορισμένου χώρου στο εργοτάξιο η είσοδος των καυσαερίων σχεδιάσθηκε υπό γωνία 90μοιρών)

 

 

 

 

 

ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ    www.Ηχοπαρέμβαση.gr  ή  www.noise-control.gr (με μεσαία παύλα)  tel: xx30-210-93.15.435    Fax: --

Postal address :    14  Grig. Kydonion str  -   171.23  Nea  Smyrni   -  Athens  -  Hellas

 e_mail:  zissimos@acsmi.gr    ή   zissim@otenet.gr