Ακουστικές Μελέτες
Home Up

 

 

Up
Γενικές Πληροφορίες
Ηχόμετρα / όργανα
Προϊόντα
Εργαστήριο Μετρήσεων
Σεμινάρια
Βιβλία
Φωτογραφίες
Συνδέσεις (Links)
Επικοινωνία
Βληματοδόχοι
Οδοστρώματα

 

 

Παρέχουμε υπερ_25ετή Ακουστική υποστήριξη, με ειδικευμένες ακουστικές & ηχομονωτκές μελέτες, σε Δημόσια ή ιδιωτικά έργα (οριστικές ακουστικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής, τεύχη κατασκευαστικών λεπτομερειών, τεύχη κοστολογήσεων κλπ.

 

Λόγω και της κατασκευαστικής μας εμπειρίας, έχουμε μάθει από τα λάθη μας!! και όλες οι μελέτες μας είναι πλήρως στοχευμένες. 

 

υποστηρίζουμε τις μελέτες :

Μηχανολόγων ή Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων ή τεχνικών εταιρειών (σε δομικά έργα)

Μηχανολόγων Βιομηχανιών ή Τεχνικών Ασφαλείας

Περιβαλλοντολόγων μηχανικών, Ναυπηγών, μηχανικών Ενόπλων δυνάμεων

μηχανικών και τεχνικών σε Δ.Ε.Κ.Ο. (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΟΑ, Υπουργεία κλπ)

 

 

Κατεβάστε τεχνικό φυλλάδιο σε PDF μορφή

 

Κατεβάστε μόνο το κείμενο του φυλαδίου

 

 

Για τις απαιτητικές μας ακουστικές μελέτες, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα πυραμειδοειδούς σάρωσης, Ramsete, που διαθέτει πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά από τους περισσότερους εξομοιωτές ακτινικής σάρωσης.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον εξομοιωτή μας (σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους) για την πρόβλεψη ακουστικής συμπεριφοράς αιθούσης, ηχομονωτικής αξίας εργοστασίου η για διερεύνηση περιβαλλοντικών ακουστικών θεμάτων

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα δεδομένα στην ένδειξη "Εργαστήριο Μετρήσεων"

 

 

 

 

ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ    www.Ηχοπαρέμβαση.gr  ή  www.noise-control.gr (με μεσαία παύλα)  tel: xx30-210-93.15.435    Fax: --

Postal address :    14  Grig. Kydonion str  -   171.23  Nea  Smyrni   -  Athens  -  Hellas

 e_mail:  zissimos@acsmi.gr    ή   zissim@otenet.gr