πάνελ Πετασμάτων
Home Up

 

 

Up
Γενικές Πληροφορίες
Ηχόμετρα / όργανα
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μετρήσεων
Σεμινάρια
Βιβλία
Φωτογραφίες
Συνδέσεις (Links)
Επικοινωνία
Βληματοδόχοι
Οδοστρώματα

 

Υπό  κάθε ένδειξη "PDF" υπάρχει :           (πλήρες φυλλάδιο σε PDF Μορφή)

Υπό  κάθε ένδειξη "TXT" υπάρχει :           (μόνο το ΚΕΙΜΕΝΟ των φυλλαδίων)

 

Κατασκευάζουμε πάνελ "ελαφρού", "μέσου", "βαρέως" και "υπερβαρέως" ηχομονωτικού & ηχοαπορροφητικού τύπου για χρήση σε Ηχοπετάσματα.

 

 

 

 

 

εκφόρτωση πάνελ σε εργοτάξιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηχομονωτικά γαλβανισμένα πάνελ βιομηχανικής χρήσης

 

 

        PDF-Prostasia_Industrial    

          

        TXT- Prostasia_Industrial

 

 

 

 

 

 

Πάνελ Ηχοπετασμάτων οδών (Μεταλλικά, Διάφανα)

 

 

       PDF-Prostasia_street

                      

        TXT-Prostasia_street

 

 

 

 

Πάνελ Ηχοπετασμάτων (Ξύλινα)

 

 

      PDF-Prostasia_wood

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνελ Ηχοπετασμάτων Μηχανημάτων / Ψυκτών - Περιβαλλοντικά

 

 

       PDF-Prostasia_klima                   

 

       TXT-Prostasia_Kima

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ    www.Ηχοπαρέμβαση.gr  ή  www.noise-control.gr (με μεσαία παύλα)  tel: xx30-210-93.15.435    Fax: --

Postal address :    14  Grig. Kydonion str  -   171.23  Nea  Smyrni   -  Athens  -  Hellas

 e_mail:  zissimos@acsmi.gr    ή   zissim@otenet.gr