Καλύμματα Η/Ζ
Home Up

 

 

Up
Γενικές Πληροφορίες
Ηχόμετρα / όργανα
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μετρήσεων
Σεμινάρια
Βιβλία
Φωτογραφίες
Συνδέσεις (Links)
Επικοινωνία
Βληματοδόχοι
Οδοστρώματα

 

Υπό  κάθε ένδειξη "PDF" υπάρχει :           (πλήρες φυλλάδιο σε PDF Μορφή)

Υπό  κάθε ένδειξη "TXT" υπάρχει :           (μόνο το ΚΕΙΜΕΝΟ των φυλλαδίων)

 

 

 

Ηχοκαλύμματα μικρών ηλεκτρογεννητριών Σταθερά ή Μεταφερόμενα

 

 

        PDF-THORAX_H/Z                    

 

        TXT-THORAX_H/Z

 

 

 

 

 

 

Σειρά κατασκευής λυόμενου ηχοκαλύμματος μεγάλων διαστάσεων σε Η/Ζ 1,1MW ξενοδοχείου.

επίτευξη ηχοστάθμης 75dBA/7m

 

 

  α  τοποθέτηση του Η/Ζ

 

 

 

  α  έναρξη κατασκευής

 

 

 

              ενδιάμεση φάση  δ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

όψεις ολοκληρωμένου ηχοκαλύμματος

 

     (στην οροφή τοποθετήθηκε σιλανσιέ βαρέως ηχομονωτικού τύπου, κατασκευής μας)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτη Ηχομόνωση σε Η/Ζ τοποθετημένου επί φορτηγού που χρησιμοποιείται σε κινηματογραφικές λήψεις

 

 

 

 

εσωτερική όψη (φάση κατασκευής)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ    www.Ηχοπαρέμβαση.gr  ή  www.noise-control.gr (με μεσαία παύλα)  tel: xx30-210-93.15.435    Fax: --

Postal address :    14  Grig. Kydonion str  -   171.23  Nea  Smyrni   -  Athens  -  Hellas

 e_mail:  zissimos@acsmi.gr    ή   zissim@otenet.gr