Ηχοκαλύμματα
Home Up

 

 

Up
Γενικές Πληροφορίες
Ηχόμετρα / όργανα
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μετρήσεων
Σεμινάρια
Βιβλία
Φωτογραφίες
Συνδέσεις (Links)
Επικοινωνία
Βληματοδόχοι
Οδοστρώματα

 

 

Υπό  κάθε ένδειξη "PDF" υπάρχει :           (πλήρες φυλλάδιο σε PDF Μορφή)

Υπό  κάθε ένδειξη "TXT" υπάρχει :           (μόνο το ΚΕΙΜΕΝΟ των φυλλαδίων)

 

Σχεδιάζουμε προκατασκευάζουμε και εγκαθιστούμε ηχοκαλύμματα για κάθε βιομηχανική εγκατάσταση και τύπο μηχανήματος.

 

 

Ηχοκαλύμματα Μηχανημάτων Σταθερά, Λυόμενα

 

 

 

        THORAX_M                   

 

 

 α Ηχοκαλύμματα σε 2 τυπογραφικές μηχανές

 

 

 

 

 

 

 

Σειρά εργασιών για την ανέγερση ηχοκαλύμματος σε εργοστάσιο περιοχής Οινοφύτων

 

 

 

  Εργασίες προσυναρμολόγησης σκελετού ηχοκαλύμματος Πρέσας,

  στην αυλή του εργοστασίου του πελάτη

 

  Διαστάσεις ηχοκαλύμματος = 11m μήκος χ 3,0m πλάτος χ 5,0m ύψος

 

 

 

 

αριστερά η "γυμνή" πρέσα και κάτω

το ηχοκάλυμμα ημιέτοιμο.

 

 

 

 

 

Ηχοκάλυμμα σε υδραυλική πρέσα κοπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θάλαμοι Ηχοπροστασίας εργαζομένων   THORAX_Personel

 

 

 

 

Ακοομετρικοί θάλαμοι ΩΡΛ. Σταθεροί, Λυόμενοι

 

 

 

 

           PDF-THORAX_Medical       

       

           TXT-THORAX_Medical

 

 

 

 

 

 

 

ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ    www.Ηχοπαρέμβαση.gr  ή  www.noise-control.gr (με μεσαία παύλα)  tel: xx30-210-93.15.435    Fax: --

Postal address :    14  Grig. Kydonion str  -   171.23  Nea  Smyrni   -  Athens  -  Hellas

 e_mail:  zissimos@acsmi.gr    ή   zissim@otenet.gr