Φωτογραφίες
Home Up

 

 

Up
Γενικές Πληροφορίες
Ηχόμετρα / όργανα
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μετρήσεων
Σεμινάρια
Βιβλία
Φωτογραφίες
Συνδέσεις (Links)
Επικοινωνία
Βληματοδόχοι

 

 

                        ανοίξτε το φυλλάδιο σε μορφή  .PDF

 

 

 

Δημιουργία αντιολισθητικού τάπητα σε Δημοτική οδό

 

 

 

 

 

 

Αριστερά = το υπάρχων ολισθηρό οδόστρωμα , 

Δεξιά = το αναζωογονημένο, ανοιχτόπορο

 

 

 

 

 

Δημιουργία αντιολισθητικού τάπητα σε Αστική / Νομαρχιακή οδό

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία αντιολισθητικού τάπητα σε Αστική / Νομαρχιακή οδό

 

 

 

 

κοντινή όψη της διαδικασίας μικρο_εκτράχυνσης

 

 

 

 

 

Δημιουργία αντιολισθητικού τάπητα σε Εθνική οδό

 

 

 

 

 

Δημιουργία αντιολισθητικού τάπητα σε Εθνική οδό

 

 

 

 

Δημιουργία αντιολισθητικού τάπητα σε Επαρχιακή οδό

 

 

 

ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ    www.Ηχοπαρέμβαση.gr  ή  www.noise-control.gr (με μεσαία παύλα)  tel: xx30-210-93.15.435    Fax: --

Postal address :    14  Grig. Kydonion str  -   171.23  Nea  Smyrni   -  Athens  -  Hellas

 e_mail:  zissimos@acsmi.gr    ή   zissim@otenet.gr